juli 24, 2014

Svar fra AKTION's ansv. redaktør


Registertilsynet får svar fra Svend Åge Laursen 1980:

Det er med den største undren, at jeg nu igen har modtaget en henvendelse af 13. oktober 1980 fra Dem. Jeg tog det først som en lidt uvenlig spøg fra en fortørnet journalist's side (Maria Cuculiza). Men desværre får jeg nu det ubehagelige indtryk, at nogen – som ikke måtte være indforstået med AKTION's og L.I.B.E.R.s formål – har fremsat løse påstande og formodninger om mit virke, som ikke har bund i virkeligheden. Hvordan kan man ellers blive ved at fable om ”indsamlingsarbejde”, ”kartoteker”, ”registrering”, ”personkreds” o.s.v. Hvad er det for noget??? Jeg er klar over, at det ikke er registertilsynets skyld, men hvad ligger der bag? Jeg ville være glad for en eksakt oplysning herom, da jeg ikke kan være tjent med bagvaskelser?

Men jeg skal gerne endnu engang forsøge at besvare tingene så eksakt og fyldigt som muligt, men – hvis man forventer bekræftelse på usandfærdige, bag min ryg foretagne beskyldninger eller insinuerende formodninger – så må jeg desværre skuffe Dem.

- Hvad angår Deres første spørgsmål, kan jeg dog ikke se, at oplagets størrelse kan have interesse i relation til
loven om registertilsyn...? Det udsendes per post. Salget er ubetydeligt.
- Jeg er ikke klar over, hvad der skal forstås med ordet ”medarbejdere”? Jeg regner alle fædrelandskærlige
medborgere, der går ind for folkestyre, grundlov og menneskerettigheder for mine medarbejdere, og dem er
der da heldigvis en del af. Kendte og ukendte sender læserbreve og artikler, klager deres nød, eller kommer
med oplysninger og kommentarer eller sender aktuelle vittigheder eller tegninger – hvilket jo alt sammen
fremgår af AKTION ! Jeg er selvfølgelig som gældende regel i bladverdenen ansvarlig for alle ikke navngivne
artikler. I øvrigt er der tradition for, at redaktører ikke skal opgive deres kilder. På den anden side er det
indlysende, at alle påstande må kunde bevises – om ikke ved at anføre kilder, så dog på anden måde.
- Jamen det er en folkebevægelse – d.v.s. uden vedtægter og bestyrelse. Alle kan naturligvis tilslutte sig
formålet: at imødegå sjofle, pornografiske, blasfemiske og eensidige børne- og skolebøger. Og jeg ser med
glæde, at mange forskellige kredse kæmper for de samme etiske linjer.
- Siden juni 1977. Restoplag? - Det aner jeg da ikke. Jeg har givet numrene væk til folk, der har haft særlig
interesse snart i dette, snart i hint nummer. Undertiden har jeg selv haft svært ved at opdrive et eller andet
eksemplar.
- Jeg ”indhenter” ikke noget, men naturligvis falder jeg over forskelligt – alle massemedier overhovedet. Jeg
har ikke noget indsamlingsarbejde og derfor heller ikke nogen tilrettelæggelse. Det har jeg hverken tid,
kræfter eller økonomiske muligheder for. Først og fremmest benytter jeg i rigt mål bibliotekernes
avisudklipssamlinger, deres kartoteker og mange håndbøger. Undertiden får jeg tips fra folk,
der har et avisudklip eller et notat eller husker noget.
- ”Flere oplysninger end optaget i AKTION? - Nej, hvad skulle jeg dog med dem?
- Se ovenfor.
Jeg skriver især om mennsker, som direkte eller indirekte fører det frie, liberale, demokratiske samfund hen
i et socialistisk diktatur eller gør det til en rodebutik, hvor alle blander sig og modarbejder de folkevalgte
repræsentanters anstrengelser for at få samfundet til at fungere. En sådan udvikling betragter jeg som en
ulykkelig og betydelig fare for det frie samfund. Meningen med AKTION er at vække medborgere til mere
sammenhold ved at påpege de rædselsfulde tilstande, som socialismen kan føre til. Se om AKTION's formål,
bladets side 2:

Hvorfor dette blad?

Vort formål med dette blad er at skaffe oplysninger ud til vore medborgere om den samfundsnedbrydning og
de kineserier, der foregår i vort fædreland og som ofte forties af massemedierne. Det er vort håb igennem nøje dokumenteret saglighed om tingenes tilstand at få alle Danskere, der måtte elske deres land til – uanset forskellige politiske opfattelser – at stå sammen om dette ene: at bevare vort parlamentariske folkestyre, vor personlige frihed og vort fædrelands og folks selvstændighed.
Det parlamentariske folkestyre er ikke uden fejl og lyder, men det er for os at se at foretrække frem for et hvilket som helst diktatur. Som uafhængig af partipolitik vil vi frimodigt kritisere skævheder og uligheder alle steder uden at stikke noget under stolen, og samtidigt vil vi gerne komme med konstruktive forslag, hvis det er os muligt.

Svend Åge Laursen
ansv. redaktør”
+-
- Se overnfor.
- Nej, det har jeg ikke.

Man må af Deres forspørgsel få det indtryk, at nogen ikke tåler at blive kritiseret.
Jeg håber hermed at have besvaret Deres spørgsmål fyldestgørende.


Med venlig hilsen
Svend Åge Laursen.