juli 07, 2014

Grundloven tilsidesættes igen

På grund af en arabisk svindler på Cypern og andre genvordigheder er jeg kommet en del bagud,
men det gør nok ingenting, at visse meddelelser gentages.


Politiet begår grundlovsbrud ved at forbyde demonstration ved det nye muslimske hovedkvarter i København.

Grundloven siger: "§ 79 Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred."
Grundloven er klar. En forsamling kan forbydes, hvis det kan frygtes, at denne forsamling kan være til fare for den offentlige fred. Men dette indbærer, at forsamlingen 1) skal være forsamlet og 2) den skal være voldelig, eller vise voldelige tendenser. Ingen af disse to betingelser er opfyldt, og derfor er påbudet direkte grundlovsstridigt. Jeg har drøftet dette med højtstående politijurister, og de er helt enige.

MVH, Ole Gerstrøm, 20. juni 2014


Spydpigens Kommentar:
Det er så rigtigt som Ole Gerstrøm siger, og det er desværre ikke første gang, at grundloven bliver brudt, og det tilmed af dem, der netop skulde passe på den. Vi er for længst gået i en fælde, hvor vi har afgivet en enorm portion af landets suverænitet til magtfulde kredse, der stræber efter at fuldføre en feudal stat med magtesløse vasalstater omkring sig og tilmed drømmer sig videre til en global een verden med ensformede individer.


http://jyllands-posten.dk/indland/kbh/ECE6813341/politiet-forbyder-demonstration-naer-moske/