juli 15, 2014

Gertruds Sommer

Denne historie - som De ser her, kære læser – er uden begyndelse. Så rul ned...

Så fik jeg i juni et brev med en påmindelse.
Om hvad dog?
Om en ikke meddelt og derfor ikke betalt parkeringsbøde i Kbh. i marts, som nu var videresendt til inkasso i Sverige, hvoraf fremgik, at denne af mig ukendte og – derfor - ubetalte bødes beløb var vokset betydeligt.
(Nu ved ”påmindelsen” kunde jeg jo forstå, at den manglende begyndelse måtte have været et bødeforlæg. Et sådant sættes jo normalt i vinduesviskeren og forsvinder vel normalt ikke, medmindre en uvedkommende person fjerner det. Jeg havde ikke indstillet parkeringsuret.).

Jeg ringede straks til parkeringskontoret i København og fik at vide, at en sådan bøde var på 510.- danske kroner. Jeg har ikke mulighed for betaling gennem computer, så for at komme rimeligt hurtigt frem sendte jeg en check på 510.- kr. til den opgivne postadresse i København.

(men samtidigt var noget allerede på vej til mig (skulde det vise sig:)
- der kom brev fra Stockholm om inkasso af den af mig  ikke betalte bøde.

Jeg ringede omgående til det opgivne telefonnummer i Stockholm og forklarede sagen lige fra den begyndelse, der ikke fandtes. Jeg havde sendt en krydset check til kontoret i Kbh., som åbenbart ikke havde meddelt dette videre til Stockholm. (Den svenske kontormand i den anden ende af telefonen blev noget forvirret. Check? Jamen check? For ham åbenbart ligeså håbløst som det for mig er med al de  moderne bankforretninger via internet)..

(men samtidigt var noget allerede på vej til mig (skulde det vise sig):)
Dagen efter modtog jeg mit brev retur uåbnet fra kontoret i København. Kuverten indeholdt således min check på de famøse 510.- d.kr.

Altså var min fejl - at parkere uden tidsangivelse - endnu ikke slettet af synderegistret.

Selvsamme dag, torsdag 12/6, gik et tordenvejr hen over Småland og i min lille landsby, Gräsholma, delte jeg skæbne med - mindst - seks andre (- måske flere?), der med et kæmpebrag blev berøvet deres telefon og deres internetforbindelse. Dermed var jeg totalt afskåret fra omverdenen, da jeg ikke havde en brugbar mobiltelefon. Jeg anskaffede mig snarest en sådan og taletidskort, da jeg i disse tider ikke tør være totalt afskåret fra omverdenen. Det er i dag en uge siden, at tordenvejret demonstrerede naturens magt over menneskehedens ufattelige opfindelser, og nu har Telia lovet at komme i næste uge. Så vil der være gået to uger i delvis isolation.

Så vil jeg endelig (igen) kunde betale bøden, som jeg én gang har betalt, men som man i en uåbnet kuvert sendte tilbage til mig.

......
Efter betaling af den mig påtvungne uretmæssige forhøjelse af det egentlige beløb skrev jeg til inkasso-kontoret i Sverige:
Nu i dag - den 25 juni har Telia været her og jeg kan igen bruge min Computer og telefonnet. efter to ugers stilstand.
Var der ingen begyndelse på denne historie, så er jeg til gengæld - som pensionist - bekymret over den fakturamæssige udvikling, som jeg ikke har haft ringeste mulighed for at påvirke, men som jeg håber, at man - venligt og forstående - vil tage hensyn til og godtgøre mig. Jeg vil naturligvis betale selve bødeforlægget, for det må jo være rigtigt, selvom der ikke var anbragt nogen meddelelse herom på bilen, men jeg har svært ved at forstå, at jeg skulde være skyldig i de følgende økonomiske krav, da jeg ikke har haft en levende chance for at vide, hvad der foregik. De bedes derfor venligst se på sagen, som faktisk allerede har kostet mig væsentlige unødvendige udgifter, hvorved det oprindelige bødebeløb er steget til det dobbelte.

Med venlig hilsen
Gertrud GalsterSvensk svar fra Eurokredit
Box 14144
16714 Bromma
Tel: 08-57930549
Fax: 08-57930550
ramona.ekedahl@euro.se

Ramona Ekedahl (Eurocredit)
27. jun. (for 6 dage siden)

til mig
Hej, Hej,

Ärendet är avslutat hos oss då Ni betalat böterna 140623.
__________________________________________________________


Et par dage efter var Gertrud angiveligt på Cypern, hvor hun (kamoufleret som arabisk bedrager) "misforstod sin taske" og sendte tiggerskrivelser til Gud og hver mand i verden
(i stedet for at gå til politiet eller konsulatet).
Da dette vel burde anmeldes til politiet, selvom de ikke kunde gøre hverken fra eller til, ringede
jeg til politiet i Stockholm, men kom ikke frem trods flere forsøg, fordi telefonnettet var ude af funktion, men -
"prøv igen lidt senere".....