juli 08, 2014

Allerskev har fået farlig Katar i hovedet

Anna Mee Alderslev var toneangivende i ønsket om at få etableret en stormoske i København, som inkluderede alle Muslimer.
Det er en gåde, hvorfor Anna Mee Alderslev, Radikal. og Beskæftigelses Borgmester i København,  bevægede sig så langt uden for det område hun har valgt at beskæftige sig med, at hun i et åbent brev til Politiken, sammen med domprovst Anders Gadegaard og 14 andre kendte danskere, opfordrede til etableringen af en inklusiv stormoské i København - På et tidspunkt hvor arbejdsløsheden i København var i tiltagende, og man derfor skulle have troet at beskæftigelsen i København ville have stået øverst på hendes agenda.
At de nyttige idioter der banede vejen for en Sunni Moské i København, kom til at stå i spidsen for en stormoské i København, der i sidste ende blev betalt af Emiren fra Tyranstaten Qatar. Det kan de ikke løbe fra, heller ikke selvom de ikke fandt det rimeligt at dukke op ved indvielsen af Moské’en.
Pengene til Moské’en kom således fra underbetalte arbejdere I Qatar, der arbejder under horrible forhold - Men som det ofte ses i den slags sammenhænge, har de ledende talsmænd for Moské’en påpeget, at man i forbindelse med Moskéen ikke har interesseret sig for politik – Selvom den undskyldning skriger til himlen og selvom det oprindelige ønske var en ny stormoske der primært blev financieret af danske bidrag og betjenes af dansktalende imamer ,

De nyttige idiotiske kendissser der kæmpede for projektet er:
Annette K. Olesen, Filminstruktør
Benny Andersen, Forfatter og Pianist
Bent Melchior, Tidligere Overrabiner
Bolette Christensen, Kvinfo, Direktør i Børnefonden
Chris Minh Doky, Bassist
Eva Smith, født Hækkerup, Dr. Jur og Professor
Gitte Seeberg, Advokat, Politker og Generaldirektør for WWWF Verdensnaturfonden
Henrik Hartmann, Direktør for Nansens Teateret
Ingolf Gabold, Komponist og Dramachef for DR
Peter Mogensen, Økonom, Spindoktor, Direktør for Kraka Fonden
Stine Bosse, Jurist, Direktør for Tryg Vesta, Verdensmester i Bestyrelsesposter
Susanne K. Larsen, Tidligere admin. direktør i SAS, Præsident for Dansk Røde Kors
Uffe Ellemann Jensen Journalist, Politiker,
Anders Borre – Domprovst i København
Og sidst men ikke mindst, Anna Mee Allerslev Radikal Politiker, Borgmester.

Man har således gjort sig endog uhyre mange anstrengelser for at få fat i toneangivende poltikere og kendisser fra alle grene af det kulturelle, religiøse og kunstneriske miljø. Den Jødiske og den Kristne stemme har velsignet projektet fra de højste embeder ved at blåstemple projektet, mens man i virkeligheden burde have konfereret med folk der har vidst noget om Islam.
I den samme udsendelse påstod Anna Mee Alderslev, at det ville blive en Stormoské med plads til alle Muslimske trosretninger, mens Zubair Butt Hussain slog fast at det udelukkende ville blive en Sunni Muslimsk Moské.

Hvorfor Zubair Butt Hussain fik det sidste ord i forhold til at den Københavnske Moské blev Sunni Muslimsk afslører imidlertid, at  Zubair Butt Hussain aldrig har været den idéelle talsmand for Muslimernes fællesråd eller Muslimer i Dialog og at han kan have valgt at stå i spidsen for disse organisationer, udelukkende for at få en tilforladelig scene at optræde på i pressen, som den veltalende elitære Muslim der bliver hørt i alle muslimske sammenhænge, selvom han åbenlyst støtter den Sunnimuslimske linie i Islam.

Enhver idiot kunne selvfølgelig have indset at man lige så lidt kunne etablere en stormoské for alle Muslimske trosretninger, som man vilde kunne etablere en storkirke i København for alle de kristne trosretninger, men mod Radikal bedrevidenhed og stædighed argumenterer man som bekendt forgæves.

Naser Khader, der i det mindste ved hvad han taler om i den forbindelse, skriver i sin kronik i BT ”På trods af, at byen allerede rummer en splinterny sunnimuslimsk moske, der stod færdig september 2013 og der desuden er en ny shiamuslimsk på vej.” Og ”Man må derfor ikke bare spørge sig selv om, hvad man dog skal med endnu en moske, men også hvorfor det hovedsageligt er ikke-muslimer, der går forrest i kampen for opførelsen af endnu en moske?”
Moské'en blev bygget efter alle kunstens regler, fordi Moské projektet fik en donation på 150 millioner kroner fra Qatars Tyraniske leder, der selvfølgeligt mødte op till åbningen med sit følge af kvinder med Chanel tasker.
Adam Price, TV, Kok og Forfatter
De mennesker der har kendskab til Islam, har imidlertid skrevet deres artikler forgæves.
Overdanmark har ikke ønsket at lytte til Naser Khader eller andre der har advaret imod projektet. Pressen har i stedet interviewet den respekterede, pæne, folkekære Benny Andersen.
Kun det onde, onde DF har taget fuldtonet afstand fra projektet, så man igen har kunnet spinne en kioskbasker på DF’s påståede racisme og islamofobi og sætte det Radikales inkluderende favnende, islamofile, antiracistiske idealer i relief så det vil noget.
Naiviteten i projektet, blev imidlertid, på TV imodsagt af Zubair Butt Hussain, der tidligere var talsmand for Muslimernes fællesråd og Muslimer i dialog, da han slog fast, at det ville blive en Sunni Muslimsk Moské,og at den beslutning ikke var til diskussion, hvad han så havde at gøre med projektet. En meget stor del, skulle man mene, selvom han aldrig officielt har taget æren for det.
Det ændrede dog ikke på at projektet for den store inkluderende Moské gik i gang, uden danske Journalister følte sig kaldet til at bore dybere i de modsatte oplysninger om formålet med den nye Moské i København.
Og pressen elsker ham, til trods for han også aggiterer for bederum på skoler, gymnasier og højere læreranstalter, ved at påstår at det kun forkvaklede folk der ikke fatter at der er unge mennesker der har brug for at bede 5 gange om dagen.
” Det ledende medlem Zubair Butt Hussein var en af de mest aktive stemmer i karaktermordet på den unge digter Yahya Hassan, der kritiserede religiøst hykleri i de muslimske miljøer. Den tidligere talsmand Fatih Alev gik endnu videre og udtrykte offentlig forståelse for dødstruslerne mod Yahya Hassan. Alligevel udruster Anna Mee Allerslev som en anden rådhus-Ayatollah denne særlige retning inden for islam med officiel politisk anerkendelse.”
http://www.information.dk/477450 (Niels Jespersen’s artikel i Information er virkelig værd at læse)
Hvilket selvfølgelig sætter Ösken Cekic’s udtalelser om stormoskén, som et værdigt sted for muslimer: ”Der tidligere har måttet tage til takke med baggårde og kældre som bederum” – I Perspektiv. Hun forstår også at jamre for Muslimerne når det gælder, og det gør hun også selvom det ikke er sandt hvad hun siger.
NK spørger hvorfor det er: ”Politisk korrekte, prominente meningsdannere, der for de flestes vedkommende ikke på noget tidspunkt ellers har beskæftiget sig med islam”?
Naser Khader slår fast at: ”Shia- og Sunnimuslimer i mere end tusinde år har bedt i hver deres moske, blandt andet fordi de har forskellig ideologi og beder på forskellig vis.”
NK spørger endvidere: ”Tror man fra politisk-korrekt side af, at man kan forene to muslimske retninger, der i generationer har haft et anstrengt forhold til hinanden og for tiden i Syrien bekæmper hinanden ved våben?” – ”Eller tror den radikale integrationsborgmester seriøst på, at man ved at bygge en stormoske kan bekæmpe fundamentalisme og ekstremisme?”.
NK talerl i øvrigt om sin mistro til at  ”Moskeen også skal være åben for homoseksuelle.” Hvilket blev afvist 3 dage inden åbningen. ” Homoseksualitet er forkert og at betragte som en sygdom”, sagde rådets talsmand, Mohamed al Maimouni”
Man har som så ofte før, talt med to tunger. Man har solgt projektet til en flok danske naivister der troede på at Moskéen ville en forbrødring og en modernisering af islam der var  åben for homoseksualitet og som kunne samle alle muslimske retninger under een hat, i en stor forbrødring.
De nyttige idioter, der helt uden viden om Islam, hoppede på spinnet om den forbrødrende stormoské med begge ben, blev imidlertid væk fra åbningen af det de har kæmpet for opførelsen af til trods for der allerede er flere Moskéer i Storkøbenhavn, men de havde gjort deres pligt. Befolkningen har ikke gjort oprør mod endnu en moské i storkøbenhavn, det har kendis og autoritets blåstemplingen sørget for.
Seneste skud på Moské byggeriet inden åbningen af Stormoskéen på Nørrebro, har været Moskéen på Dortheavej i Hellerup, midt i smørhullet, som Muslimerne har kunnet finde 23 millioner til at financiere købet af. Hvad ombygningen efterfølgende har kostet kan vi kun gisne om. Storslået ser det ud.
Naser Khader påpeger i sin artikel i BT at: ”Hele stuntet virker for mig totalt ugennemtænkt og naivt fremført af politisk korrekte ikke-muslimer.” Og den udtalelse vil jeg, og sikkert en del flere bakke helt op om!
Nu står den så her. Stormoskéen. Anna Me Alderslev blev, til trods sit glødende engangement og sit store arbejde for at etablere Moské'en, besynderligvis væk fra åbningen af Moskéen. Hendes nyttige idioter foretrak også at blive væk med diverse dårlige undskyldninger til pressen, som også undrede sig over at de blev væk. Alligevel har hun nok garanteret sig Shiamuslimernes stemme på valgdagen, fremover.
Hvis det ikke er en indikation på at Quatars Leder, også vil udøve sin personlige  indflydelse på Stormoskéen i København fremover - Så ved jeg ikke hvad det er.