juli 17, 2014

Rammer for militær indsats mod egne befolkninger

»The solidarity clause provides for the Union and its member states to act jointly in assisting another member state being the object of a terrorist attack or the victim of a natural or man-made disaster

EU's paramilitære enheder kan snart sættes ind
EU’s paramilitære enheder kan snart sættes ind
Den vedtagne solidaritetsklausul kan et medlemsland gøre brug af, hvis en krise skulle overstige dens beredskabskapaciteter. Herefter skal EU mobilisere »alle sine til rådighed stående instrumenter« med henblik på en intervention på tværs af landegrænser. Hertil hører også politimæssige og militære forholdsregler.

»The Union will mobilise all the instruments at its disposal. The Commission and the High Representative, assisted by the European External Action Service, will in particular identify all Union instruments and capabilities that can best contribute to the response to the crisis, and take all the necessary measures under their competence. The decision also provides for an immediate activation of the Integrated Political Crisis Response arrangements (IPCR), a mechanism approved in June 2013 by the Council. This will allow a rapid involvement of the political authorities across the EU in order for the Council to ensure the strategic direction of the response and to take appropriate action to the benefit of the member state affected.«

Vedtagelsen skete i det skjulte; punktet optrådte ikke på dagsordenen for mødet og pressen var ikke informeret om det. Imidlertid drejer det sig om et af de mest omstridte punkter i EU-traktaterne, hvorfor punktet ved undertegnelsen af Lissabon-traktaten var blevet udskudt til et senere tidspunkt, oplyste medlem af den tyske forbundsdag André Hunko.
Med denne klausul skaber EU det juridiske grundlag for indsættelse af dets politi- og paramilitære enheder såsom f.eks. de politimæssige specialstyrker indenfor ATLAS-netværket, der bliver opbygget af EU-kommissionen eller eliteenheden EUROGENDFORmed base i italienske Vicensa. Ydermere forlyder det, at EU er i færd med forberedelserne til skabelse af et tværrækkende EU-politi til generel indsats på tværs af landegrænser. Som noget nyt har EU med disse tiltag desuden skabt det nødvendige grundlag for en militær intervention udenfor EU’s grænser, hvis en »menneskeskabt« krise i et medlemsland skulle sit ophav udenfor EU. Dermed er der lagt op til, at konflikter i EU hidrørende fra EU’s tilgrænsende regioner (~mellemøsten og den islamiske verden) til enhver tid kan foranledige EU til at blande sig og intervenere i disse områder også.
Desuden skal EU-kommissionen for tiden træffe foranstaltninger til skabelse af et særligt EU-politi og særligt EU-advokatur, sandsynligvis til at imødekomme de juridiske tvister, der måtte komme i kølvandet på indsættelse af EU’s udvidede magtmidler i de såkaldte »krisesituationer«, hvori disse nu end måtte bestå og desuagtet, at mange af disse kriser faktisk overhovedet først er fremkommet pga. EU: Skab et problem og skab derefter selv løsningen til selvsamme problem efter skabelonen tese → syntese → antitese uden at folk når at opfatte hvem der i virkeligheden er den egentlige kilde til hele miseren


Kilde: Hammersmedens blog  3, juli 2014
http://hammersmeden.wordpress.com/2014/07/03/eu-skaber-rammerne-for-militaer-indsats-mod-befolkningerne/