juli 14, 2014

Ikke nu, ikke nu! Først når det er blevet langt, langt værre!

På et tidspunkt skal der træffes en beslutning.

Selv FN kan nu se skrækscenariet: Alene Afrikas befolkningstilvækst fra i dag til år 2100, være seks gange det antal mennesker der bor i EU i 2014. Milliarderne vil have valget mellem elendighed eller udvandring. Selvom vi ville have dem alle, ville vi ikke have fysisk plads. Europas befolkningstæthed er 72.9/km2, Afrikas er 30.51/km2.
Det er logik for burhøns, at alene det at EU er begyndt at aftage fattigdomsflygtningene fra Middelhavet, er halsløs gerning der vil føre til et europæisk, demografisk selvmord omkring år 2050, hvis det ikke stopper ret hurtigt.

EU’s mening om den sag blev udtrykt så sent som i sidste uge: More migrants needed in EU to offset age demographics. Det kan oversættes: EUs ledelse nægter at se virkeligheden i øjnene. Man styrer bevidstløst ind i opløsningen af Europas 2.000 års fremskridt.
Se det i øjnene: Flygtningekonventionen kommer til at blive opsagt, en flådeblokade kommer til at ligge i Middelhavet. Hvorfor skal det ske for sent, hvorfor ikke i tide? Jo længere de ansvarlige venter med at gøre det rette, jo værre bliver det.