juni 02, 2014

Ulve

Ulv  i  Fåreklæder
Fra Billedbjerget.


None dare call it conspiracy

Ole Hovmand fortsætter:

"I sidste nummer af tidsskriftet AKTION redegjorde jeg for forfatteren Gary Allens afsløriger af en konspiration imellem det yderste venstre på verdens plan og højfinansen rettet imod resten af befolkningen med tilhørende spilfægterier for at tilsløre de faktiske forhold. De fleste vil nok nægte at tro, at dette kan være andet en et tankeflip - et udkast til en kriminalroman eller spionfilm. Skulde flertallet syne, at dette er den nærmeste løsning, må folkene bag konspirationen - hvis den existerer - være geniale og moralsk forsumpede.

"Det halve" havde vi nok gennemskuet , men når sandheden er så fantastisk, tør ingen tro på den for ikke at blive til grin, og det er konspirationens redning.

Det var muligt for Hitler at skjule for den tyske befolkning, hvilke rædsler der foregik i hans koncentrationslejre (han sad på pressen). Det var for nedrigt til at være sandt, og i dag har den menige tyske borger svært ved at overbevise sine europæiske medborgere om, at han ikke vidste, hvad der foregik.

Visse afsløringer har vi dog set:

Prins Bernhard af Holland får i Gary Allens bog megen spalteplads som leder af "the insiders" europæiske afdeling, Bilderbergorganisationen. (Husk stadig, bogen er skrevet allerede i 1971). Man kan spekulere over, hvorfor der pludselig langt senere kom kompromitterende breve frem fra amerikanske flyfabrikker?

De var imidlertid effektive og uskadeliggjorde Prins Bernhard for evigt.

Enhver forbryderorganisation har også brug for at øve justits blandt sine egne, og siden prins Bernhard faldt så let til føje , har der sikkert været mere, og det var der ifølge Gary Allen.

Gary Allen opfordrer ikke sine læsere til at tage kampen op med disse "Verdens mest velhavende socialister"" med deres egne våben. Men de skal rammes i deres Achilleshæl, og den er: at så mange mennesker som muligt kender sandheden og gør noget ved det ud fra deres demokratiske rettigheder, medens det endnu er muligt.

Ingen tyv bryder ind, sålænge han har spotlyset på sig!

Disse vore skjulte modstandere og deres medløbere kender alt om organisation og administration, hvordan den skabes og hvordan den ødelægges. Det har de formået verden over, hver gang fornuften stak hovedet frem. Derfor er det vigtigt at denne nye viden i Gary Allens bog "None dare call it conspiracy" kommer ud til så mange mennesker som muligt, og jeg vil opfordre alle til at læse bogen.Ole Hovmand i AKTION nr. 5/1978.