juni 04, 2014

Psykisk børneødelæggelse om 3 måneder

Kære læsere.
Jeg håber, at I har læst EU's og WHO's vanvittige projekt om at ville tvangsfylde vore småbørn fra børnehavealderen med påtvungen sex-snak i alle former. Hvor vanvittigt det end måtte lyde, så skal det tages alvorligt. Formålet er dog næppe sex i sig selv, men snarere resultatet af denne påtvungne psykiske belastning samt den omstændighed, at ingen forældre skal kunde unddrage deres barn denne hjernevask, altså at man fratager forældrer den naturgivne forældreret. Det her er ikke nyt. MF Erhard Jacobsen, der oprindelig var god socialdemokrat, fandt at 68'ernes kulturpolitik løb af sporet, når småbørn ved hjælp af "bollerum" og gennem børnesange, skulde fylde deres tanker med "alt, der lå neden for navlen", som han sagde. Han stiftede nyt parti og organisationen ALS, Aktive Lyttereog Seere, der skulde følge med i DR's intensive påvirkning af børn genem BUPL-pædagoger og folk som Torben Weinreich, Søren Vinterberg, Egon Clausen etc.


Her er en tysk artikel om HJERNEVASK. Læs den!


Agenda 21 - hjernevask af børnehavebørn og skolebørn vil gøre dem 
til ignoranter, føjelige, perverse sexrobotter.
Fra hjemmesiden "New.euro-med.dk" 8. maj 2014:

Enhver diktator ved, at han under snævre rammer skal ensrette børn og hjernevaske dem for at konsolidere sit regime på en sådan måde, at selv den mindstbegavede forstår det. Det vil sige den laveste fællesnævner.
Den afgørende faktor for at fremme nedbrydningen af ​​religion og moral ved hjælp af Adam Weisshaupts og Rothschild Mayers illuminati-program, var Karl Marx, en Rothschild-fætter og betalt af Nathan Rothschild. Frankfurterskolen og dens sex-revolution i 1968 byggede på den Rockefeller-finansierede Mentalhygiene, der var en satanisk videreudvikling af kommunismen i det dekadente, kapitalistiske samfund.
Katastrofale udløbere af denne revolution var de marxistiske feminister, som det lykkedes gennem børnehaver og skoler at gøre drenge til piger og dermed tabere som "af-mand-ificerede", og i stedet at opdrage piger i den mandlige rolle til et faderløst samfund. Konsekvenserne blev opløste familier, og samtidig afskaffelse af de 10 bud ligesom det meste af det kristne fundament, som vores vestlige samfund blev opbygget på.


Aktivist Post meddelte 4. april 2014: Den autoritære chefinspektør for de britiske skoler, Sir Michael Wilshaw, har anbefalet, at børn i Storbritannien skal begynde i skolen som to-årige. Dermed åbnes vejen for en hidtil uset Ny-Verrdensordens hjernevask.

Den britiske "The Independent" skriver 2. maj 2014: Skolerne står i september (om tre måneder!) for en række ændringer med en ny national læseplan og hårdere prøver, der bliver indført i undervisningen.
Faktisk, ja. Bill Gates forklarer, hvordan hans koncern har manipuleret de amerikanske børn til at blive et ”godt marked”, til at være konforme kunder og medarbejdere til Microsoft. Desuden er FN involveret i det.

Den anerikanske "WorldNetDaily" 31. marts 2014: Den skotske regering har en plan om, at regeringsbureaukrater skal deltage i afgørelsesprocesser for familier med børn for at overvåge og træffe afgørelser for deres liv.
Denne lov viser et lands naturlige udvikling, når man har ratificeret FN-konventionen om barnets rettigheder. Lovforslaget indeholder enorme dataindsamlinger, der kunde deles med andre med eller uden forældrenes samtykke.


Nu skal sex-æsken med legetøj formet som kønsdele ind i de schweiziske klasseværelser. (Se indlægget "Autoriseret Ødelæggelse af vore børn" 20. marts 2014 på Spydpigens blog).
Det drejer sig om ”uddannelseshjælpemidler” for børnehavepædagoger, som allerede i førskolealderen tvangsmæssigt skal give ”seksualopdragelse”. Ansvarlig for indholdet er Center for Sundhedsfremme på den pædagogiske Højskole i Luzern. Europæiske universiteter er tænketanke for genderismus (kønsrollesnak) og neo-marxisme. Det fører til ødelæggelse af Vesteuropa - intellektuelt forberedt af marxister.

Sexualopdragelse som en lovpligtig foranstaltning udruster unge mennesker med grundlæggende viden og evner, færdigheder og værdier, som de har brug for, både fysisk, mentalt og følelsesmæssigt for at opleve deres seksualitet og glæde.”
Den sædvanlige snak om ”ansvarsfuld” søgen efter lyst/glæde resulterer i den værst tænkelige udelukkelse af børnefødsler og ægte kærlighed eller tilknytning til partneren. Graviditeter skal forebygges eller afbrydes. Ægteskab og familie er ligegyldige størrelser.
Den pædagogiske Højskole i Luzern skriver på sin hjemmeside "Amorix.ch", at

uddannelse” til seksualitet bør begynde så tidligt som muligt. Darwinismen holder på, st fremhævelse af det ”seksuelle indehold" forviser mennesker til dyrenes verden.
I Tyskland finder sex-lege sted i børnehaverne under navn af ”Uddannelsesplan 2015” ligesom også opdragelse til at acceptere alle former for unormal seksualitet.
De pædofile vil holde indtog i børnehaverne og skoleklasserne, når den for tidlige seksualisering af børn tager fat.

Hvad stikker der under? En plan for en Ny Verdensorden!
I USA bliver børn gennem nationale standarder hjernevasket og indsluset i meget snævre rammer. Systemet bliver betegnet som Common Core = ”fælles kerne”, det amerikanske uddannelsessystem for FN-Agenda 21, koncentrationslejr og her.
The New American 8. august 2013: Den højestrangerede sponsor for Common Core - og efter sigende den største enkelte finansieringskilde - var Bill og Melinda Gates Foundation, i alliance med Rockefeller Foundation med en tvivlsom historie om finansieringen af ​​forskellige agenturer og programmer i FN om obskure projekter for befolkningskontrol og fosterfordrivelse. Amerikas børn så vel som deres forældre bliver - når loven vedtages - overvåget og registreret på en hidtil uset måde fra den tidligste barndom helt indtil arbejdsmarkedet.

Modstandere af planen siger, at der er en dagsorden om at underkaste de studerende en hjernevask.
Målet er ikke uddannelse, men snarere at skabe ​​føjelige, afhængige uuddannede borgere.
Læs videre om "common core" på new.euro-med.dk.