juni 08, 2014

34908Den tyske katolske kirkes officielle ungdomsorganisation, "Katolische junge Gemeinde" (KjG), som modtager stor økonomisk støtte fra kirkeskattemidlerne, går i et nyt skrift ind for abort, polygami, transkønsroller og andre afvigelser. Men disse krav står i diametral modsætning til den katolske morallære!

Kilde: Politically Incorrect 6. juni 2014

Ovenstående meddelelse vakte åbenbart vild panik. Selvom den katolske kirke ikke plejer at reagere hurtigt, så kunde man allerede dagen efter, den 7. juni, læse nedenstående:Den tyske biskopskonference taler magtfulde ord.
Biskopskonferencen greb ind og tog på det skarpeste afstand fra ungdomsorganistionens skrift og forlangte, at de omgående tilintetgjorde dokumentet. Det efterkom ungdomsorganisationen kl. 17 den 7. juni

Kilde: Politically Incorrect 7. juni 2014

Dermed forsvandt ungdomsorganisationens indlæg på Politically Incorrect den 6. juni