maj 18, 2014

EU skal på slankes betydeligt
- mandag den 12. maj 2014

EU skal simpelthen "fylde" mindre! - Danmark skal følge Storbritanniens eksempel

Et af de helt store - og afgørende - politiske spørgsmål i tiden er, i hvilken retning EU skal gå. Skal EU bestemme mere og mere? Tage stadig mere af den politiske beslutningskraft ud af hænderne på borgerne i medlemslandene? Eller skal magten tilbage til de enkelte landes folk og dermed sikre, at samarbejdet i EU grundlæggende er mellem selvstændige og suveræne lande? 

Det spørgsmål har fyldt alt for lidt i den politiske debat. Det er især besynderligt, når man tænker på, at der er valg til Europa-Parlamentet den 25. maj. Om under to uger! Men på torsdag kl. 10.00 stiller jeg statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) en række spørgsmål om netop dette emne. Jeg har nemlig kaldt statsministeren i en såkaldt forespørgselsdebat i Folketinget. Statsministeren skal bl.a. svare på, om regeringen vil følge den britiske premierminister David Camerons eksempel. Thorning skal ud med sproget og svare klart på, om hun er med på at genforhandle Danmarks forhold til EU, så der bliver tale om et mere fleksibelt forhold, hvor vi samarbejder om de ting, der giver mening at samarbejde om. Hvor vi stopper den stadig større centralisering på bekostning af demokratiet i medlemslandene.

Indtil nu har Helle Thorning-Schmidt sagt, at Danmark skal lægge sig så tæt på euro-landene som muligt. Væk fra den linje som vores venner i Storbritannien ellers har. Men jeg er ikke i tvivl om, at statsministeren dermed er på kollisionskurs med de fleste danskere.  Nu skal man være varsom med at tro på meningsmålinger, men lægger man dem ellers til grund, peger det på, at der er et klart ønske fra befolkningens side om, at Danmark følger det britiske eksempel.

Det er der intet mærkeligt i. For mens mange sagtens kan se det fornuftige i et pragmatisk og afgrænset europæisk samarbejde, så vender man sig mod den udvikling, der går mod "en stadig snævrere union". Vi ser jo nemlig klart, at en sådan udhuler vores velfærdssamfund, fordi EU sætter sig på mere og mere. Danskernes mulighed for at være herre i eget hus indsnævres simpelthen voldsomt.

For en god uges tid siden erklærede næsten halvdelen af danskerne ifølge en Megafon-måling, at de er blevet mere skeptiske overfor EU inden for det seneste halve år. Forklaringen er formentlig, at det er gået op for flere og flere danskere, hvad det egentligt er, EU-toppen har gang i. Pludselig går det op for mange, at den EU-kurs, som mange af Folketingets partier går ind for, medfører stigende velfærdsturisme og en lang række andre problemer.

Hvis ikke et flertal i Folketinget ændrer mening og sætter hælene i nu, tror jeg, at skepsissen over for EUs kurs kun vil vokse mere og mere. Det er skadeligt for vores demokrati, at der er så stor afstand mellem befolkningens EU-holdning og politikernes. Så vi må håbe, Folketingets flertal besinder sig!

Tag nu for eksempel retsforbeholdet. Igen og igen hører vi om alle de fordele, der vil være, hvis vi afskaffer forbeholdet, mens ulemper bliver bagatelliseret. Men hvis man på et sådant grundlag fjerner retsforbeholdet, vågner danskerne jo senere op til realiteterne. Hvis retsforbeholdet var væk, ville vi i endnu mindre grad bestemme vores udlændinge- og straffelovgivning selv, og konsekvenserne af dette vil ramme Danmark. Overraskelserne over konsekvenserne vil øge danskernes skepsis endnu mere.

Vi må desværre konstatere, at ærlighed gennem årene ikke har haft høj prioritet hos mange af dem, der ønsker mere magt til EU. Man har haft travlt med at fortælle om alle fordelene, mens kritiske røster er blevet affærdiget. Da EUs østudvidelse blev debatteret, blev det bedyret, at der slet ikke ville komme det antal østarbejdere, som vi jo siden har fået. Og i forbindelse med euroafstemning blev danskerne også tudet ørerne fulde af alle de fordele, som der ville være i at droppe kronen, mens der ikke ligefrem blev slået på tromme for mulige ulemper. Dette blev danskerne dog spurgt om, og trods kampagnen fra regering og statsapparat sagde danskerne nej tak til euroen. Det har danskerne ikke fortrudt!

Vi ser det også her nu i forbindelse med debatten om EUs Patentdomstol. Her lyder det fra for eksempel Socialdemokratiet og Venstre, at vi mister mange arbejdspladser, hvis vi stemmer nej tak til patentdomstolen den 25. maj. Men så sent som i går i Jyllands-Posten kunne man læse, at fagfolk mener, at en eventuel indvirkning på beskæftigelsen ved et ja eller et nej vil være yderst begrænset. Til gengæld advarer adskillige jura-eksperter imod patentdomstolen. Der er tale om en problematisk konstruktion, et lukket system, hvis afgørelser ikke kan prøves ved andre domstole. Men alt dette hører vi pudsigt nok ikke meget om fra tilhængerne af patentdomstolen.

Min pointe er, at de EU-begejstrede politikere igen og igen forsøger at trække os længere og længere i en bestemt retning uden at fortælle hele sandheden. Hvis vi skal have et fornuftigt samarbejde mellem de europæiske stater, så nytter det ikke noget, at politikere forsøger at trække en masse ned over hovedet på europæerne. Det er skadeligt for vort demokrati og øger politikerleden.

Nej - vær ærlige i EU-politikken og accepter så, at Danmark skal gå i den retning, som danskerne ønsker. Hvis et flertal ønsker, at Danmark går i samme retning som Storbritannien og arbejder for en løsere tilknytning til EU, skal Danmark det! Jeg håber, at statsministeren og andre i Folketinget kan indse det, når vi har debatten på torsdag!

Med venlig hilsen

Kristian Thulesen Dahl