maj 08, 2014

17. MAJ

HVA ER DET SOM SKAL FEIRES DEN 17. Mai ?

---------------------------------------------------------------------------------------

Ja det er all grunn til å stille dette spørsmålet om hva vi egentlig skal feire den 17de Mai

i år. Det er jo ingen hemmelighet at alle viktige avgjørelser som berører vårt land og

det norske folk er blitt gitt bort til EU-systemet og de fremmede i Brussel. Og sannheten

er vel den at Stortinget i dag på mange vis har mindre styringsrett enn det hadde under

svensketiden? Heller er det vel slik at Brussel har blitt det som København var før 1814,

der alt har skjedd fordi stemmen til det norske folk har blitt overkjørt og stilnet av

politikere som tydeligvis hadde bestemt seg for å gi bort landet vårt. Ja der de var freidig

nok til å underskrive på papirer, mens de svært godt visste at folket var imot. Dette, t.o.m

etter at folket hadde sagt sitt i to folkeavstemninger.

Politikere som samme år og i flere år der etter ikke eide skamvett og sto der og spilte

skuespill, viftet med det norske flagget og sang "Ja vi elsker dette landet" uten å bite seg

i tunga. Jeg beklager å måtte si det, men for meg er 17de mai blitt en trist dag, og selv om

jeg gleder meg som et barn - så er jeg sterkt i tvil om jeg klarer å heise flagget. Egenlig

burde det vel henge på halv stang? Dessverre har norsk politikk i etterkrigstiden blitt

gjennomtrengt av nye internasjonale rammeverk som reelt utfordrer vårt demokrati,

vårt rettsvesen og selve ideen bak folkestyret. Ja når selv Carl I. Hagen kan uttale at

Grunnloven er utgått på dato, ja da er det sannelig ikke mye å feire 200 års jubileum for!

Og jeg har heller ikke glemt Gro Harlem Brundtland og Torbjørn Jagland

som i sin uvitenhet og naivitet uttalte og hevdet at Norge ved å slutte seg til

EU ville bli tilført "merdemokrati" hva nå de mente med det?

I dag er vi dessverre medlem av EØS og Schengen som er vel så skadelig

for Norge som et fullt medlemskap hadde blitt. Landet er blitt lagt åpen for

rov og ran, og det lille vi skulle sagt er blitt tatt fra oss. Denne feiringen

av Grunnloven i år ser jeg bare på som et hån mot det norske folk, der

privatiseringer og nedbygging av alt som er norsk går sin gang gjennom

små skritt, skjulte endringer av institusjoner, skattelover, skifte av

skolesystemer og undervisning, korrupsjon, ei innvandring uten kontroll

og kjøp av trojanske hester. I tillegg munnkurv på folket og kontroll med

medier. Nei, det blir ikke mye feiring for meg. Skal heller gråte noen tårer!


NARVIK, 08.05.2014 AMUND GARFORS