maj 13, 2014

Befolkningsregnskabet for 2013 stemmer ikke!

DETTE BURDE FLERE VIDE, skriver Ebbe Vig

Befolkningsregnskabet for 2013 stemmer ikke:


Folketallet steg med 24.607 (aflæst) i 2013. Forskellen på antallet af levendefødte og antallet af døde i 2013 var 3.402 (aflæst). Ergo var nettoindvandringen (forskellen på 24.607 og 3.402 = ) 21.205 i 2013 til fast bopæl og personnummer. Danmarks Statistik (DS) hævder derimod, at nettoindvandringen var 28.720 i 2013 (aflæst), opgjort som ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’. Vi mener det må være flovt at præsentere et befolkningsregnskab for landet, der ikke stemmer. Når ingen i offentligheden ved det, er der dog intet der bekymrer. DS’s præsentationer er også blevet indrettet, så fejlen ikke tydeligt fremgår.

De 15 fornødne indlæg for forståelsen af indvandringens ødelæggende effekt: http://danmark.wordpress.com/2014/04/17/14-indlaeg-skulle-vaere-alt-rigeligt/