august 08, 2012

Skolen spilder elevernes tid !


Hvad skal vi med de mange "experter" uden "expertise"?
Det er chockerende at læse Den Korte Avis’s tre indlæg om minister Antorinis “skoletanker”. 
De synes meget "små og få", som admiralen synger i Pinafore.

De viser soleklart, at intet opbyggeligt er sket på skolefronten gennede sidste næsten halvthundrede år. 
Den nedbrydning og ødelæggelse, folkeskolen og de videre uddannelser blev udsat for fra 60’erne, er ikke på nogen måde blevet rettet op. Man har måske forsøgt at lappe på det, men uden fremgang - selvsagt. Ligeså lidt som man kan bygge hus på rådne syller, kan man skabe et dueligt skolesystem på de tanker, der fremførtes i 60’erne-70’erne og som desværre stadig nyder agtelse.

Den vigtigste grundsten i skolen er “disciplin”. Men det lykkedes psykolog Jesper Jensen at udrydde den gennem et firpunktsprogram (offentliggjort i "Unge Pædagoger"). Man indbildte folket og politikerne, at disciplin var ensbetydende med brug af lussinger og spanskrør, selvom enhver måtte vide, at disciplin er nødvendigt overalt i hverdagen både for voksne og børn, hvis ting skal fungere og lykkes. Uden disciplin kan der ikke undervises og ikke læres noget og ingen firmaer drives etc.

En anden grundsten er "konkurrence". Det begreb indebar ifølge 60'erne et unødvendigt og usympatisk ræs, som burde afskaffes, skønt vi alle ved, at det er enxxxxx uundværlig del af livet, som vi ser overalt fra planternes stræben efter lys og luft til dyrenes jagtmetoder etc. Hvor er den tre-fire-års dreng, som ikke løber om kap med naboens Peter?

Videre er det grundlæggende nødvendigt, at befolkningen og samfundet som helhed - ikke mindst politikerne, værdsætter og har respekt for reel faglig  "kunnen" og "viden", så at ord som "forsker", "videnskabsmand", "expert" etc. får mening. Når alting svømmer, er det svært at sætte sig et mål. Og det var jo åbenbart heller ikke nødvendigt. Socialdemokratiet var jo (i 1969) inde på, at alle skulde få en fast borgerløn, når man fyldte 15 år, ganske ligegyldigt hvad man foretog sig, om man så drev den af fra morgen til aften.

Minister Antorinis tomme svar (- se den korte avis) er et glimrende exempel på samfundets ligegyldighed. Indholdet må på enhver gymnasieelev virke komplet uinspirerende: 
Man kan jo åbenbart blive minister uden at have opfundet den dybe tallerken.