august 11, 2012

Fiktivt arbejde?

En organisation i Norge kalder sig “Folk er Folk” og udgiver et blad med samme navn. Det sælges på gaden for 15 norske kroner af zigøjnere, som - efter sigende - er blevet ansat af nævnte organisation til dette formål.
Idèen er, at disse gadesælgere gennem deres “ansættelse” skulde blive berettiget til at opnå understøttelse gennem den norske “Folketrygden” *. Men det er ikke så enkelt: Statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet sier at statsråd Hanne Bjurstrøm skal se nærmere på dagens praksis og om det er mulig for gateselgere å motta trygdeytelser

Avisen “Verdens Gang” har imidlertid bragt en artikel den 15.juli om sagen. Man er skeptiske over for at en så lille forening har så mange ansat. Man mener ikke, at gadesælgerne dermed faktisk har et reelt arbejde til lovlig mindsteløn, men at der kan være tale om “fiktivt arbejde” og siger, at de bare kan glemme alt om tryghedsydelser.

En læserbrevsskribent, Julianus Neubauer i Lillehammer. har forhørt sig hos myndighederne, hvor der synes at være to indbyrdes modstridende oplysninger: en siger, at der ikke er tale om noget troværdigt arbejde, og at gadesælgere derfor ikke har krav på økonomiske støtte gennem Folketrygden, mens en anden siger, at de får fuld sådan støtte. Læserbrevsskribenten  mener, at journalisterne burde grave lidt i denne sag, eftersom dette “salgsarbejde” umuligt kan brødføde gadesælgerne og kan være svindel. Ligesom pressen også burde undersøge myndighedernes modstridende oplysninger.*) Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Folketrygden i Norge er en folketrygdordning, det vil si en obligatorisk forsikrings- og pensjonsordning som omfatter alle personer bosatt i Norge. Folketrygden skal gi økonomisk hjelp vedsykdom, skader og legemsfeil, svangerskap og fødsel, arbeidsløshet, alderdom, uførhet, enslig forsørgeransvar, dødsfall og tap av forsørger. Folketrygden dekker dessuten utlegg til medisinsk behandling og rehabilitering og til yrkesmessig attføring, det vil si tilbakeføring til arbeidslivet.
Folketrygden ble innført i Norge fra 1. januar 1967 ved Lov om folketrygd. Folketrygden administreres av Arbeids- og velferdsetaten og finansieres av medlemsavgift, arbeidsgiveravgift og tilskudd fra staten. Pensjonene i folketrygden blir fastsatt og regulert hvert år i forhold til folketrygdens grunnbeløp, ofte kalt G.