december 03, 2014

Nedtælling mod 0

Kommentar fra Mogens Camre til "Det syge Universitet" af  Henrik Jensen i JP

Kære venner.

68-oprørets ubegavede børn og børnebørn har stadig godt fat i uddannelsessystemet. De helmer ikke, før alle er blevet lige dumme. Folkeskolen er blevet en latterlig institution, mange steder ødelagt af umulige indvandrerbørn og uopdragne danske børn. Alle som kan finansiere det, sender deres børn i privatskole. Regeringen vil nu stille krav om karakterer i dansk og matematik som forudsætning for, at børn kan komme i gymnasiet. Kravet er karakteren 2. Hvis man kun har 2 i disse to fag, er det rent spild at sende et barn i gymnasiet. Det er spild, hvis ikke barnet kan opnå 7.

Men alle skal jo være lige, så man sænker bare niveauet i gymnasiet, så alle de dumme og dovne børn kan klare det. Så kan vi i lighedens navn give alle en studentereksamen, men for en uhyggelig stor dels vedkommende er denne eksamen intet værd. På universiteterne får man nu – i flg. de professorer, jeg kender – studenter ind, som kan mindre end en 9. klasses elev for 30 år siden.
 Men der er lighed, hurra for de røde partier. Vi får spild af tid og penge, nogle unge får et knæk og kommer ikke i gang med noget, de kan magte, fordi de tror, at det er samfundets skyld, at de ikke kan få en ordentlig eksamen.

Hele systemet er gennemsyret af, at de røde politikere ikke vil erkende, at mennesker er forskellige og har det langt bedre med at blive vurderet efter evner og indsats. Ingen bør undre sig over, at Danmark sakker agterud i internationale sammenligninger. Men det er åbenbart målet for de røde: vi skal være lige her i landet – lige dumme og lige fattige.

De bedste hilsner
Mogens