februar 10, 2016

Videresendt


Fra Mogens Camre 10.2.2016
Omsider indrømmer regeringen, at det danske samfund er alvorligt truet af indvandringen fra ikke-vestlige lande. Til Berlingske siger udlændingeminister Inger Støjberg i dag bl.a.:
"det danske samfund er under et gigantisk pres både økonomisk og værdimæssigt"..."Hvis ikke, vi formår at begrænse tilstrømningen og løfte integrationen, vil flygtningestrømmene meget hastigt udhule vores økonomi, og vi vil stå med en milliardregning, som vi slet ikke kan forestille os, om ganske få år".
Derefter følger så den sædvanlige urealistiske snak om at integrere flygtninge og lade dem arbejde fra dag et. Det er svært at se, hvad regeringen vil med disse påstande, for alle med kendskab til det danske arbejdsmarked ved, at det er umuligt at få mere end nogle håndfulde af disse mennesker i arbejde. Vi har ganske enkelt ikke det arbejde, som disse mennesker er i stand til at udføre, og det kan ikke genindføres, for det udføres i Kina, Indonesien og Vietnam og bliver importeret der fra.
De radikale jamrer som sædvanligt over den mangelfulde integrationsindsats gennem mange år, men jeg tvivler på, at selv Sofie Carsten Nielsen selv tror på det. Men det er en radikal sygdom: Det skal være vores skyld - uanset at alle tænkende mennesker kan se, at den fremmede kultur er fejlslagen, at den har ødelagt sine hjemlande og, at den ødelægger Europa.
Regeringen må tvinges til at opgive tvangstankerne om at Danmark er forpligtet til at ødelægge sig selv. Der er en række EU-lande, som direkte nægter at modtage flygtninge fra Mellemøsten og Afrika. Det kan vi også gøre. Vi har verdens dyreste velfærdssystem og det kan ikke fungere for andre end den lukkede kreds, som lever på danske vilkår og betaler til systemet på lige fod.
Det er helt uholdbart, at vi prøver at skræmme folk væk ved at opstille forskellige svage afværgemidler. Verdens befolkning er løbet løbsk, et flertal arbejder ikke rationelt på at ændre på tilstandene - og nogle magthavere har ikke interesse i at ændre noget. Uanset hvilke hensigter man har, er det umuligt for os at ændre på forholdene i Mellemøsten og Afrika - det skal befolkningen gøre selv - og vi kan ikke afbøde skaderne af de krige og konflikter de starter som følge af en fejlslagen, irrationel kultur. Derfor skal og må grænserne lukkes - uanset de umulige magthavere i Bruxelles.
Det er helt absurd, at vi sætter os ned og ser Danmark og Europa gå til grunde i islamisk indvandring, fordi nogle uanvendelige gamle konventioner pålægger os urimelige byrder. De er først vedtaget i en fjern fortid under helt andre vilkår, men i dag opretholdes de af fremmede lande, som har helt andre vilkår end vi og derfor ikke rammes på samme måde. FN-konventionerne opretholdes i vidt omfang af lande, som ønsker at ødelægge Vesten og påtvinge os deres kultur.
Vesteuropa og USA er verdens mest udviklede lande. I disse dage og år afgøres det, om vores udvikling skal smadres af dem, som ikke har kunnet udvikle noget levedygtigt.
Hvor længe tror Løkke Rasmussen, at han kan få danskerne til at betale for, at deres eget liv og deres eget samfund bliver ødelagt?